O projektu

“Aktivni sustav za pohranu električne energije i stabilizaciju elektroenergetske mreže” ili skraćeno ASPEMS je kolaborativni istraživačko-razvojni projekt tvrtke Sintaksa i Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje iz Splita, koji za cilj ima razviti sustav za stabilizaciju slabih i izoliranih energetskih mreža.
Istraživanje obuhvaća razvoj tehnologije za pohranu i distribuciju električne energije tzv. “Electrical Energy Storage“ te primjenu prediktivnih algoritama upravljanja u svrhu povećanja stabilnosti slabih i izoliranih energetskih mreža. Sustav primjenu ima u stabilizaciji elektroenergetskog sustava, optimiranju rada elektrana i balansiranju elektroenergetske mreže.
Projekt je financiran iz strukturnih fondova EU u sklopu programa Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, KK.01.2.1.01.
Ukupna vrijednost projekta je 15.651.966,61 HRK, od čega 11.409.583,19 HRK čine bespovratna sredstva iz EU. Projekt je službeno započeo u kolovozu 2017., a završetak projekta je predviđen krajem srpnja 2021.

Projektni ciljevi

1. Diversificirati poslovanje tvrtke uvođenjem novih tehnološko-kompetititvnih proizvoda sa visokom dodanom vrijednosti koji su rezultat istraživanja i razvoja

2. Riješiti problem stabilnosti izoliranih i slabih elektroenergetskih sustava, omogućavanje većeg udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije i povećanje kvalitete električne energije primjenom nove generacije sustava za pohranu električne energije.

3. Doprinijeti konkuretnosti hrvatskog gospodarstva kroz povećanje prihoda od novih proizvoda i usluga koji su rezultat IRI aktivnosti (+2.69 mil EUR) i otvaranje novih visoko-stručnih radnih mjesta (+16)

Project Gallery