O projektu

Projekt „Renewable micro power plant initiative“ skraćeno RMPPI, ima za cilj doprinijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije na području Hrvatske i BIH.

Riječ je o prekograničnom projektu, financiranom iz programa IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro (HR-BA-MNE 262), u kojemu uz nositelja Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split (FESB), sudjeluju Zaklada za razvoj poduzetništva (INTERA) iz Mostara i Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Zagreba.

Projekt je osmišljen u skladu s EU ciljevima i strategijom kroz transformaciju prema niskougljičnom gospodarstvu. Ostvaruje i ostale ciljeve poput zapošljavanja, inovacije, obrazovanja, smanjenje energetskog siromaštva, smanjenje utjecaja proizvodnje energije na klimatske promjene…

Opći cilj projekta je ojačati, te mobilizirati istraživačke i inovativne kapacitete u programskom području za rješavanje problema integracije obnovljivih izvora energije, a posebno mikroelektrana kao konkurentnog i održivog koncepta korištenja obnovljivih izvora energije. Podizanje svijesti, obrazovanje i promocije koje se provode unutar RMPPI projekta ima za cilj šire društveno djelovanje prema poticanju i promjeni legislative za korištenje mikroelektrana.

Projekt se uklapa u nove trendove i direktive o izgradnju nul energetskih zgrada i nastojanju približavanja proizvodnje energije na mjestu potrošnje. Danas su klasične zgrade odgovorne za 40% potrošnje fosilnih goriva. Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD II) propisuje obvezu da od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti gotovo nula energetske. To znači da već sada moramo panirati nove zgrade koje trebaju pokazati vrlo visoku energetsku učinkovitost, a njihove minimalne energetske potrebe trebale bi biti većim dijelom pokrivene iz obnovljivih izvora energije. Nacionalni planovi moraju implementirati suvremeni koncept gotovo nula energetske zgrade kroz praktične i primjenjive troškovno optimalne mjere koje će utjecati na povećanje broja gotovo nula energetskih zgrada.

RMPPI projekt uključuje razvoj koncepta hibridnog panela koji koristi energiju vjetra i sunca za proizvodnju električne energije te koji bi svojim kompaktnim dimenzija bio prihvatljiv za integracije na nove i postojeće zgrade. Projektom se osigurava dobra praksa ulaganja u obnovljive izvore energije i transfer tehničkih sustava razvijenih kroz projekt kao i poslovnih modela ključnim dionicima u programskom području.

Partneri u projektu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Splitu – vodeći partner na projektu

Jedna od vodećih ustanova na području tehničkih znanosti u Hrvatskoj s tradicijom dužom od 50 godina.

DOOR – projektni partner

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike.

INTERA – projektni partner

INTERA Tehnološki Park je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja i podupiranja razvojnih gospodarskih procesa u regiji Hercegovine.

Rezultati i pokazatelji

– Prototip hibridnog Vjetar-FN energetskog modula

S obzirom na tehnološka nastojanja da se što više obnovljivih izvora energije integrira u objekte u sklopu RMPPI projekta se želi izraditi prototip hibridnog modula koji bi koristio energiju sunca i vjetra za proizvodnju električne energije, a ujedno bi minimalno zauzimao površinu na objektu te bi kao takav bio prihvatljiv za integraciju na postojeće ili nove objekte.

– Preporuke za promjenu u nacionalnim legislativama (podrška za mikroenergetske sustave)

Zakonska regulativa je prepoznata kao ograničavajući faktor za širu integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav. S obzirom na to da je zakonska regulativa u stalnoj izmjeni i područje obnovljivih izvora energije je relativno novo područje koje zakon mora regulirati u sklopu projekta se provodi analiza postojeće zakonske regulative, predloženih izmjena kao i praktičnih problema koji su se pojavili prilikom postupanja po postojećem zakonskom okviru. Naglasak je da se maksimalno pojednostavni integracija mikro obnovljivih izvora energije (prvenstveno sunca i vjetra), te da se daju konkretna rješenja i preporuke kako pojednostavniti predmetnu zakonsku regulativu.

– Model financiranja ulaganja u OIE na mikroskali kroz energetske zadruge

Postojeći modeli financiranja koji postoje na nacionalnim tržištima nisu adekvatni ili u potpunosti ignoriraju obnovljive izvore energije, naročito na mikro nivou. Kroz projekt se istražuju postojeći modeli i problemi koji nastaju korištenjem postojećih modela za financiranje mikro elektrana. S obzirom na to da su neadekvatne ponude za financiranje prepoznate kao jedan od ograničavajućih faktora u sklopu RMPPI projekta se planiraju osmisliti novi modeli financiranja mikro elektrana na obnovljive izvore energije. Energetska zadruga je jedan od modela kojim se može financiranje obnovljivih izvora energije učiniti prihvatljivim i dostupnim najširem krugu „malih“ ulagača.

Kroz projekt se planira provesti proračun isplativost (cost-benefit analisys) predloženih modela i rješenja u realnim tržištima odnosima.

– Instalacija obnovljivih izvora energije (solar, vjetar)

U sklopu programa je planirano instalacija 80 kW solarnih i vjetro elektrana na zgradama. Planirane elektrane bi se smjestila na zgradama partnera na projektu (FESB i INTERA), te na obrazovnim ustanovama u programskom području. Elektrane bi bile integrirane na javne zgrade u programskom području, te bi osim samog smanjenje potrošnje konvencionalnih izvora energije u zgradama pridonijeli i široj popularizaciji obnovljivih izvora kao i obrazovanju na polju obnovljivih izvora.

Financiranje

Projekt sufinancira Europska unija iz programa Interreg IPA CBC Hr-BiH-CG.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost partnera projekta RMPPI i ne predstavlja viđenja i stavove Europske unije.

 

Project Gallery